Unsere Webseiten

De algemene voorwaarden voor de websites van Greet Training gelden zowel voor anonieme bezoekers als voor bezoekers die zich registreren op:

Wijziging van alle algemene voorwaarden van Greet Training

 

Greet Training behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Als u een wijziging in deze voorwaarden niet wilt accepteren, kunt u tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

De algemene voorwaarden voor de websites van Greet Training 

Gebruik van de site

Greet Training verleent u het recht de materialen op deze website uitsluitend voor uw eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden, onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities in de originele materialen opneemt in eventuele kopieën van de materialen. Het is niet toegestaan de materialen op deze website op enige wijze te wijzigen, reproduceren of openbaar ten toon te stellen, te gebruiken of te verspreiden voor enig publiek of commercieel doel. Gebruik van deze materialen op andere websites of een computer in een netwerkomgeving voor enig doel is verboden. De materialen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en ongeautoriseerd gebruik van enig materiaal op deze website heeft mogelijk een overtreding van auteursrechten, handelsmerken of andere wetten tot gevolg. Als u een van deze voorwaarden schendt, wordt uw recht om de website te gebruiken automatisch ingetrokken en moet onmiddellijk elk gedownload of afgedrukt materiaal worden vernietigd.

Beperking van aansprakelijkheid

Greet Training, de leveranciers van Greet Training of andere derde partijen die op deze site worden genoemd, zijn in geen geval aansprakelijk voor schade (waaronder, zonder beperking, de schade die voortkomt uit winstverlies, gegevensverlies of onderbreking van werkzaamheden) die voorkomt uit het gebruik, onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van deze site, of de materialen of informatie op een of alle sites, onafhankelijk van garantie, contract, onrechtmatige daad of enige andere grond en onafhankelijk van het op de hoogte zijn van de mogelijkheden van zulke schade. Als het gebruik van de materialen, informatie of diensten van deze site resulteert in de behoefte aan dienstverlening, reparatie of correctie van apparatuur of gegevens, neemt u alle kosten hiervoor voor uw rekening. De toepasselijke wetgeving laat de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade mogelijk niet toe, waardoor de bovenstaande beperking of uitsluiting misschien niet voor u van toepassing is.

Niet-geregistreerde gebruikerssubmissies

Greet Training wil geen vertrouwelijke of eigendomsgegevens van u ontvangen via deze website. Alle materiaal, informatie of andere communicatie die u verzendt of publiceert op deze website, wordt niet beschouwd als vertrouwelijk of als uw eigendom. Greet Training heeft geen verplichtingen met betrekking tot de communicatie. Greet Training en door Greet Training aangewezen personen hebben het recht de communicatie en alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst, en andere hierin opgenomen zaken te lezen, te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden, op te nemen of anderszins te gebruiken voor een willekeurig commercieel of niet-commercieel doel. Het is verboden om wederrechtelijke, bedreigende, smadelijke, lasterlijke, obscene, pornografische of andere illegale materialen te plaatsen of over te dragen naar of van deze website.

Geregistreerde gebruikerssubmissies

Gebruikers kunnen zich enkel registreren op de website met de toestemming van Greet Training. Wilt u als geregistreerde gebruiker Greet Training vertrouwelijke of eigendomsgegevens bezorgen? Gebruik enkel het contactformulier voor geregistreerde gebruikers of een e-mail. Greet Training wil geen vertrouwelijke of eigendomsgegevens van u ontvangen via deze website. Alle materiaal, informatie of andere communicatie die u verzendt of publiceert op de pagina's van deze website voor geregistreerde gebruikers, wordt niet beschouwd als vertrouwelijk of als uw eigendom. Greet Training heeft geen verplichtingen met betrekking tot de communicatie. Greet Training en door Greet Training aangewezen personen hebben het recht de communicatie en alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst, en andere hierin opgenomen zaken te lezen, te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden, op te nemen of anderszins te gebruiken voor een willekeurig commercieel of niet-commercieel doel. Het is verboden om wederrechtelijke, bedreigende, smadelijke, lasterlijke, obscene, pornografische of andere illegale materialen te plaatsen of over te dragen naar of van deze website.

Greet Training vraagt alle geregistreerde gebruikers om op de pagina's voor geregistreerde gebruikers te communcieren met respect voor de gebruikers en het materiaal.

Privacy van uw persoonsgegevens in formulieren

U treft op deze site de volgende formulieren en contactkoppelingen aan:

Contact voor alle bezoekers

Op de contact-pagina kunt u een e-mail openen naar Greet Training. Greet Training ziet alle gegevens in de e-mail als vertrouwelijk en verstrekt het niet zonder uw toestemming aan derden.

Registratieaanvraag voor exclusieve bezoekers

U kunt u aanmelden als exclusieve bezoeker op de website. Hiervan krijgt u zo spoedig mogelijk een bevestiging van onze administratie met uw gebruikersgegevens en instructies om de registratie te voltooien. Alle gegevens in dat formulier worden door Greet Training gezien als vertrouwelijk en niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt. Met het invullen van het formulier stemt u erin toe datandere exclusieve gebruikers uw gebruikersnaam en uw communicatie op de pagina's voor geregistreerde gebruikers zien.

Inschrijving nieuwsbrief voor alle bezoekers

In he inschrijvingsformulier kunt u ervoor kiezen zowel in als uit te schrijven voor de mailinglijst van onze nieuwsbrief. Adressen die u invult, worden uitsluitend gebruikt voor het bijwerken van de mailinglijst van onze nieuwsbrief en worden niet verstrekt aan derden.

Contact voor geregistreerde gebruikers

Via het contactformulier voor geregistreerde gebruikers kunt u een vraag rechtstreeks naar Greet Training sturen. Naar aanleiding van uw vraag neemt Greet Training zo spoedig mogelijk contact met u op om uw vraag te beantwoorden. Alle gegevens in dat formulier ziet Greet Training als vertrouwelijk en worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

Koppelingen naar andere websites die niet van Greet Training zijn

Koppelingen op deze website naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u deze koppelingen gebruikt, verlaat u deze website. Greet Training heeft niet al deze sites van derden volledig gecontroleerd, beheert deze sites niet en is niet verantwoordelijk voor deze sites noch voor hun inhoud. De sites noch de informatie, software of andere producten of materialen op deze sites, noch enige resultaten die kunnen worden behaald met behulp van deze sites worden door Greet Training bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als u besluit websites van derden te bezoeken die zijn gekoppeld aan deze website, doet u dit volledig voor eigen risico.

Koppelingen naar deze website

Het is toegestaan koppelingen te maken van andere sites naar deze website mits alle scripts op de pagina worden geladen.