Onze inspiratie

Of u nu kiest voor advies, trainingssnacks, maattraining of kalendertraining, u krijgt een geïnspireerde behandeling met vooral de volgende wijsheden.

  • Aikido - De grootmeester van aikido, Ueshiba Morihei, was ervan overtuigd dat krijgskunst niet dient om tegenstanders te overwinnen maar om te streven naar harmonie, geluk, vrede en respect. Aikido bereikt dat door een eenheid van lichaam en geest te trainen. Daardoor ontwikkelen aikidoka’s vaak een houding waarbij ze hun krachten positief inzetten in elk aspect van het leven.
  • NLP - De grondleggers van neurolinguïstisch programmeren (NLP) zijn de Amerikaanse taalkundige John Grinder en de Amerikaanse wiskundige Richard Bandler. Ze vroegen zich af wat mensen succesvol maakte. Ze ontdekten dat uiterst succesvolle mensen op een bijzondere manier in het leven stonden: ze hanteren (bewust of onbewust) uitgangspunten waardoor ze succesvoller zijn dan anderen. Het doel van NLP is om versneld de competenties te leren waarover een succesvol persoon beschikt.
  • Geweldloze communicatie - De grondlegger van geweldloze communicatie is de Amerikaanse psycholoog Marshall Rosenberg. Hij reisde de wereld rond om zijn ideeën over communicatie door te geven. Hij was zowel een man van een prachtige theorie als een man van de praktijk. Hij gebruikte geweldloze communicatie om te spreken en bemiddelen in gebieden waar grootschalige conflicten en oorlogen aan de orde van de dag waren. In communicatie botsen meningen vaak en lijken behoeften dikwijls onverenigbaar. Geweldloze Communicatie is een eenvoudig proces om helder te krijgen wat er in u leeft, wat er in de ander leeft, wat de ander echt nodig heeft en wat u op dit moment nodig hebt.
  • De roos van Leary - Timothy Leary ontwikkelde een communicatiemodel dat is voortgekomen uit een psychologisch onderzoek naar gedrag. De roos van Leary gaat ervan uit dat gedrag een geheel is van actie en reactie. De grote verdienste van de roos van Leary ligt in het feit dat de roos laat zien welk gedrag welk gedrag oproept en hoe ons gedrag ander gedrag kan beïnvloeden. De roos is een typologie van gedragingen, niet van persoonlijkheden.
  • Kernkwadranten - Daniel Ofman, de bedenker van de kernkwadranten, heeft een heldere manier gevonden om de kwaliteiten van een persoon in kaart te brengen. Elke kwaliteit is als een medaille met een voorzijde en een ommezijde. Kernkwadranten geven u inzicht en richting: hoe zit ik in elkaar en hoe is mijn verhouding tot anderen?
  • Oplossingsgerichte therapie - Oplossingsgerichte therapie of solution focus benut uw sterke kanten om te groeien. Oplossingsgerichte therapie is een kortdurende en resultaatgerichte aanpak.